Türk-Arap Turizm Organizasyon Derneği, büyük hedefler ile yola çıkan ve bu hedeflere ulaşmada izlediği yolda devam eden iş insanlarıyla bir araya gelerek Türk-Arap sağlık turizmi köprüsü oluşturmak amacıyla yola çıkmıştır. Fikir üretmeye verdiğimiz değeri bu fikirleri projelere dönüştürme ve uygulama alanındaki gücünün bilinciyle hareket ediyoruz. Türk-Arap iş insanları arasındaki sağlık turizmi iş birlikleri ülkemiz açısından önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda Arap ülkelerinden Türkiye’ye duyulan büyük hayranlık,  Arap insanlarının sağlık turizminde Türkiye’ye yatırım yapmasını ve birçok  alana yönelmesini sağlamıştır. Bu yönelimi avantaja çevirmek ve arttırmak için bizler görevimizin bilincindeyiz.

Günümüz dünyasında ülkeler arasında sağlık turizmini büyütmek için mutlaka sağlık turizmi birlikleri oluşturmalıdır. Biz de bu sağlık turizmi birlikleri çerçevesinde Türk-Arap pazarı oluşturma çabasındayız. Türk Ülkeleri ve Arap Ülkeleri arasında 500 yıllık dayanışma, kültür birliği ve sağlık turizminde bağlılık vardır. Bu köklenmiş geçmiş, Türk-Arap Ülkeleri arasında büyük bir iş birliği kurmayı gerektirir. İçinde bulunduğumuz mevcut durumda görmekteyiz ki büyük ortaklıklar ile birlikte Türk-Arap ortak pazarı oluşturulmalıdır. Türk ve Arap Ülkeleri mevcut sağlık turizmi ve çalışmalarını iyi bir şekilde ortaya koymalıdır ve burada bize yani Türk-Arap Turizm Organizasyon Derneği’ne düşen büyük vazife ise bu sağlık turizmi birlikleri arasında köprü olmaktır. Yapılması gereken önemli hususlar ise;

-Türk ve Arap sağlık kuruluşları arasında diyalogları güçlendirmek,

-Türk ve Arap sağlık kuruluşlarını tek çatı altında güçlü bir şekilde toplamaktır.

Bilindiği üzere, bizler Türk ve Arap güç birliği yaptığımız zaman dünyada önemli bir sağlık sektörü güç birliği yaratmış oluruz ve bu dünya devletleri ekonomisine büyük katkı sağlamış olurken sağlık kuruluşlarımıza da sağlık turizminde ciddi bir kazanç sağlar. Türk Arap Turizm Organizasyon Derneği destekleriyle bu konuları hedef alarak projelerimizi ve hedeflerimizi tek bir çatı altında toplayarak TA Group’u kurduk. TA Group çatısı altında; TURAB Fuarcılık, Sanal Fuar, Hukuk Danışmanlık Hizmetleri, Yatırım-Finansman-Müteahhitlik-Proje Hizmetleri, Sağlık Turizmi Hizmetleri, Gıda-Tarım Yatırım Hizmetleri olmak üzere 6 başlık altında topladık. Sektörel gruplardan oluşan TA Group ile Türk ve Arap iş insanları arasında ciddi bir sağlık turizmi iş birliği sağlamayı hedeflemekteyiz.

Hedeflediğimiz yolda Türk ve Arap kuruluşlarını ve özellikle sağlık kuruluşlarını iş birliği ve ortak çalışmalara davet etmekteyiz. Derneğimiz hayallerimizi gerçeğe dönüştürerek büyük bir Türk- Arap birliği ortak pazarı kurma yolunda ilerlemektedir. Bütün bu gelişmeler kapsamında bugüne kadar destek veren tüm resmi ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. İnandığımız yolda, inandığımız hedeflerle yürümeye güçlenerek devam edeceğiz.

SABUHİ ATTAR

GENEL BAŞKAN